cume xutbeleri Abubakr mescidi

【免費媒體與影片App】cume xutbeleri Abubakr mescidi-APP點子

Uca Allah buyurur:

【免費媒體與影片App】cume xutbeleri Abubakr mescidi-APP點子

"Halbuki onlara əmr edilmişdi ki, Allaha- dini yalnız Ona məxsus edərək, batildən haqqa (islama) dönərək- ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru- düzgün din budur!" (əl- Bəyyinə", 5).

【免費媒體與影片App】cume xutbeleri Abubakr mescidi-APP點子

Malik ibn əl-Huveyris (r.a.) rəvayət edir ki, Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm- dedi: "…Mənim necə namaz qıldığımı görürsünüz, siz də elə namaz qılın!…

免費玩cume xutbeleri Abubakr mescidi APP玩免費

免費玩cume xutbeleri Abubakr mescidi App

cume xutbeleri Abubakr mescidi APP LOGO

cume xutbeleri Abubakr mescidi LOGO-APP點子

cume xutbeleri Abubakr mescidi APP QRCode

cume xutbeleri Abubakr mescidi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-11