eManga 2

【免費漫畫App】eManga 2-APP點子

*** Notice : Manga only in Vietnamese language ***

Phiên bản kế tiếp của chuơng trình đọc truyện tranh eManga với số lụơng truyện phong phú hơn

Các tính năng chính của chương trình:

【免費漫畫App】eManga 2-APP點子

- Tốc độ load từ internet nhanh đáng kể so với phiên bản đầu

- Số lượng truyện phong phú, cập nhật hàng ngày

【免費漫畫App】eManga 2-APP點子

- Hỗ trợ tìm kiếm nhanh truyện nhanh

- Hỗ trợ đọc truyện tranh online hoặc offline.

- Chất lượng ảnh cao, tự động cấu hình phù hợp với điện thoại hoặc máy tính bảng.

【免費漫畫App】eManga 2-APP點子

- Tự động lưu lại tập đang đọc dở (auto bookmark)

- Cho phép đánh dấu trang để có thể tham khảo nhanh (manual bookmark)

【免費漫畫App】eManga 2-APP點子

- Hỗ trợ Download toàn bộ truyện hoặc từng chap cụ thể.

- Đánh dấu truyện yêu thích

- Sẽ cập nhật tính năng truyện hot, search truyện theo tác giả, thể lọai v.v

【免費漫畫App】eManga 2-APP點子

Cám ơn các bạn đã sử dụng ứng dụng. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay nhận xét xin hãy gửi đến địa chỉ

engineerit.group@gmail.com

【免費漫畫App】eManga 2-APP點子

Tags:manga, manga reader, manga download, manga downloader

【免費漫畫App】eManga 2-APP點子

免費玩eManga 2 APP玩免費

免費玩eManga 2 App

eManga 2 APP LOGO

eManga 2 LOGO-APP點子

eManga 2 APP QRCode

eManga 2 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongAndroid
Google Play
0.1.3
App下載
免費
2014-09-022015-01-14