ePesmarica

【免費音樂App】ePesmarica-APP點子

- Prva slovenska e-pesmarica, ki naj služi svojemu namenu tudi v sodobnih časih.

【免費音樂App】ePesmarica-APP點子

- Velikokrat se zgodi, da bi zapeli to ali ono narodno, pa se jo spomnimo samo stavek ali dva. Še večkrat kdo iz skupine pozna besedilo, melodije pa nikakor ne more priklicati v spomin.

【免費音樂App】ePesmarica-APP點子

- 60 najbolj poznanih slovenskih narodnih pesmi, opremljenih s kratko melodijo, zaigrano na harmoniko in kitaro.

【免費音樂App】ePesmarica-APP點子

【免費音樂App】ePesmarica-APP點子

免費玩ePesmarica APP玩免費

免費玩ePesmarica App

ePesmarica APP LOGO

ePesmarica LOGO-APP點子

ePesmarica APP QRCode

ePesmarica QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-21