eTO

【免費商業App】eTO-APP點子

Aplikácia umožňuje priamo v lekárni realizovať transférovú objednávku pre danú lekáreň a poslať túto objednávku na jedného zo zvolených distribútorov. Reprezentant dostane odpoveď na vykrytie respektíve nevykrytie objednávky priamo do svojho zariadenia, pričom má možnosť preobjednať nedodaný tovar na nového distribútora. Používateľ môže sledovať stavy skladov u jednotlivých distribútorov a dostupnosť požadovaného tovaru. Aplikácia umožňuje tvorbu vlastných kampaní na rôzne časové obdobia či portfólia, evidenciu podmienok pre rôzne reťazce, nemocničné lekárne. Je možná aj presná evidencia dobropisov na lekárne.

--------------------------

Aplikace umožňuje přímo v lékárně realizovat transferovou objednávku pro danou lékárnu a odeslat tuto objednávku na jednoho ze zvolených distributorů. Reprezentant dostane odpověď na vykrytí respektive nevykrytí objednávky do své aplikace, přičemž má možnost doobjednat nedodané zboží přes jiného distributora. Uživatel může sledovat stavy skladových zásob u jednotlivých distributorů a dostupnost požadovaného zboží. Aplikace umožňuje tvorbu vlastních kampaní na různá časová období či portfolia, evidenci podmínek pro různé lékárenské řetězce nebo nemocniční lékárny a dále přesnou evidenci dobropisů na lékárny.

【免費商業App】eTO-APP點子

【免費商業App】eTO-APP點子

免費玩eTO APP玩免費

免費玩eTO App

eTO APP LOGO

eTO LOGO-APP點子

eTO APP QRCode

eTO QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.7
App下載
免費
1970-01-012015-04-22