iMED

【免費健康App】iMED-APP點子

This app is in Slovenian language. The app was made during project week at School center Velenje, Slovenia in 2013 by Darko Kušer.Aplikacija je v slovenskem jeziku.iMed je aplikacija, namenjena za iskanje pomoči pri zdravljenju, hitremu iskanju zdravnikov oz. oddelkov v bolnišnicah po sloveniji ter vodiču prve pomoči ob primeru nezgode.Aplikacija je nastala med projektnim tednom na Šolskem centru Velenje 2013. Avtor aplikacije je Darko Kušer.

【免費健康App】iMED-APP點子

【免費健康App】iMED-APP點子

【免費健康App】iMED-APP點子

【免費健康App】iMED-APP點子

【免費健康App】iMED-APP點子

【免費健康App】iMED-APP點子

【免費健康App】iMED-APP點子

免費玩iMED APP玩免費

免費玩iMED App

iMED APP LOGO

iMED LOGO-APP點子

iMED APP QRCode

iMED QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
免費
2013-03-182014-10-02