iNewsil

【免費新聞App】iNewsil-APP點子

iPhoneil.net הינו אתר חדשות עבור האייפון/אייפוד טאצ' בשפה העברית. האפליקציה מספקת לכם הקוראים את התוכנות, המשחקים, החדשות, המידע הכי עדכני בכל רגע נתון.

בעזרת התוכנה ניתן לקבל את המידע הכי מעודכן ישירות לאנדרואיד בכל מצב נתון, מכל נושא שיש באתר וזאת במטרה לאפשר לכם להיות מעודכנים. iNewsil בנוייה במטרה לספק למשתמש נוחות ועבודה, על מנת להגיע לכל הנושאים הקיימים באתר כגון:

* ראשי - הכתבות שמפורסמות באתר מוצגות ישירות בתוכנה בתוספת אייקון של אותה הכתבה.

【免費新聞App】iNewsil-APP點子

* חדשות - לחיצה על תפריט החדשות תציג בפניכם את החדשות האחרונות ישירות מהאתר.

【免費新聞App】iNewsil-APP點子

* צור קשר - בעזרת טופס יצירת קשר ניתן לעלות טענות או שאלות לבעלי האתר.

【免費新聞App】iNewsil-APP點子

* תפריטים - תפריטים נוספים פרוסים בפניכם ומאפשרים להציג את כל הנושאים האחרים שיש באתר והם: 1. סיכום שבועי 2. משחקים 3. פורום ועוד..

ממשק התוכנה בנוי בצורה נוחה ויעילה במטרה לאפשר לכם להתמצא בכל הנושאים הקיימים באתר. לאחר פתיחת האפליקציה ניתן לגשת לנושאים השונים דרך תפריט האפשרויות. לחיצה על כתבה תוביל אתכם ישירות לכתבה אשר הותאמה למכשיר.

* הערה: האפליקציה מבוססת על מידע שמגיע מהאתר. במקרים שבהם האתר בטיפול או תחת עומס יתכן שהאפליקציה לא תצליח לקבל את המידע.

免費玩iNewsil APP玩免費

免費玩iNewsil App

iNewsil APP LOGO

iNewsil LOGO-APP點子

iNewsil APP QRCode

iNewsil QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
免費
1970-01-012015-06-08