iPay DHL Israel - יעד סליקה

【免費財經App】iPay DHL Israel - יעד סליקה-APP點子

אפליקציית הסליקה המתקדמת ביותר בישראל בגרסה מיוחדת לחברת השליחויות DHL.

האפליקציה תומכת בחיוב טלפוני וגם מגנטי באמצעות קורא כרטיסים בלעדי.

הקורא תומך במגוון רחב של מכשירים (גם בדגמים ישנים).

כל העסקאות המבוצעות באמצעות הקורא הינן מוצפנות במפתח הצפנה אשר ייחודי לכל עסקה!.

* שים לב!, על מנת להשתמש בתוכנה יש ליצור חשבון בחברת יעד סליקה, פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 09-8610338.

【免費財經App】iPay DHL Israel - יעד סליקה-APP點子

יעד סליקה הינה ספקית מורשת של שב"א ועובדת בשיתוף פעולה עם חברות האשראי בישראל.

יעד סליקה ונאמנות הינה חברת בת של יעד שריג מחשבים ותקשורת בע"מ

תמיכה טכנית ופרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 09-8610338 או באתר: http://www.Yaad.net

免費玩iPay DHL Israel - יעד סליקה APP玩免費

免費玩iPay DHL Israel - יעד סליקה App

iPay DHL Israel - יעד סליקה APP LOGO

iPay DHL Israel - יעד סליקה LOGO-APP點子

iPay DHL Israel - יעד סליקה APP QRCode

iPay DHL Israel - יעד סליקה QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.2.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-19