ilahiler en çok dinlenen

【免費音樂App】ilahiler en çok dinlenen-APP點子

İlahiler ibadet hayatımızın önemli birer parçasıdır.

İlahi, Allah’ı övmek, O’na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmış makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.

Bu uygulama ile en çok dinlenen ve bilinen aşağıda isimleri belirtilmiş 7 ilahiyi dinleyebilirsiniz.

1. Şol Cennetin Irmakları

【免費音樂App】ilahiler en çok dinlenen-APP點子

2. Allahu Allah

3. Gel Gör Beni Aşk Neyledi

4. Sordum Sarı Çiçeğe

5. Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed (S.A.V)

【免費音樂App】ilahiler en çok dinlenen-APP點子

6. Ötme Bülbül

7. Yemen İllerinde Veysel Karani

【免費音樂App】ilahiler en çok dinlenen-APP點子

免費玩ilahiler en çok dinlenen APP玩免費

免費玩ilahiler en çok dinlenen App

ilahiler en çok dinlenen APP LOGO

ilahiler en çok dinlenen LOGO-APP點子

ilahiler en çok dinlenen APP QRCode

ilahiler en çok dinlenen QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-03
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-07-292015-01-14