mapGO24 Lokalizator

【免費生活App】mapGO24 Lokalizator-APP點子

Aplikacja do bezpłatnego śledzenia telefonów.

Dzięki tej aplikacji można bezpłatnie śledzić lokalizację osób, które posiadają telefon z dostępem do Internetu.

KOGO MOŻESZ LOKALIZOWAĆ?

- dzieci

【免費生活App】mapGO24 Lokalizator-APP點子

- osoby starsze wymagające opieki

- pozostałych członków rodziny np.: męża, żonę

- znajomych i przyjaciół

【免費生活App】mapGO24 Lokalizator-APP點子

- pracowników

JAK TO DZIAŁA?

- Instalujesz na swoim telefonie aplikację mapGO24 Lokalizator.

【免費生活App】mapGO24 Lokalizator-APP點子

- Dodajesz do kontaktów numer telefonu lub e-mail osoby, którą chcesz śledzić.

- Aplikacja wysyła SMS/e-mail z zapytaniem o zgodę na śledzenie.

- Wysłany SMS/e-mail zawiera także link do pomocniczej aplikacji ”mapGO24 Agent”.

【免費生活App】mapGO24 Lokalizator-APP點子

- Jeżeli odbiorca wiadomości SMS/e-mail zgodzi się na lokalizowanie, powinien zainstalować na swoim telefonie aplikację pomocniczą mapGO24 Agent - od tej pory będzie śledzony.

CO DOSTAJESZ BEZPŁATNIE?

Dzięki aplikacji mapGO24 zobaczysz na cyfrowej mapie w swoim telefonie aktualną lokalizację wszystkich osób, które zgodziły się na śledzenie. Oprócz ich bieżącej pozycji aplikacja oferuje bezpłatny dostęp do historii odwiedzanych miejsc.Specjalna opcja symulacji umożliwi Ci prześledzenie w jaki sposób monitorowana osoba przemieszczała się w wybranym okresie czasowym.

【免費生活App】mapGO24 Lokalizator-APP點子

Przydatne informacje:

- Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.

- Działanie aplikacji wymaga połączenia z Internetem.

【免費生活App】mapGO24 Lokalizator-APP點子

- Aplikacja aktualnie lokalizuje tylko na terytorium Polski, wkrótce całej Europy.

- Usługa oferuje lokalizowanie telefonów i tabletów z systemami Android oraz iOS.

免費玩mapGO24 Lokalizator APP玩免費

免費玩mapGO24 Lokalizator App

mapGO24 Lokalizator APP LOGO

mapGO24 Lokalizator LOGO-APP點子

mapGO24 Lokalizator APP QRCode

mapGO24 Lokalizator QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.0.1300
App下載
免費
1970-01-012015-03-11