mkTaksi

【免費交通運輸App】mkTaksi-APP點子

мкТакси е апликација која што ви овозможува на брз и едноставен начин да повикате такси од било која такси компанија во Скопје. Лесна за навигација, одличен дизајн и корисни услуги - по ова ќе ја запомните оваа апликација.

Покрај можноста на лесен начин да повикате такси од било која такси компанија, оваа апликација ви нуди и можност да пресметате цена на возењето до место оддалечено од вашата моментална локација. Со едноставно избирање на местото на мапата, апликацијата ќе ви го покаже растојанието до тоа место како и интервалот на цената за да стигнете со такси до тоа место.

Исто така апликацијата ви нуди можност за зачувување на вашите претходни возења.

-----------------------------------------------

mkTaksi is an application that will allow you to call any taxi company in Skopje, Macedonia. Easy for navigation, awesome design and a lot of useful features - that's how you gonna remember this app.

This application allow you to calculate the cost of a specified route. All you need to do is to choose the location on map and the application will show you the distance and the cost of this route.

Also this application allows you to record your previous routes.

----------------------------------------------------

tags: mkTaksi, taksi, mk taksi, taksi makedonija, такси, мкТакси, повикај такси, vikni taksi, get taxi

【免費交通運輸App】mkTaksi-APP點子

【免費交通運輸App】mkTaksi-APP點子

【免費交通運輸App】mkTaksi-APP點子

【免費交通運輸App】mkTaksi-APP點子

免費玩mkTaksi APP玩免費

免費玩mkTaksi App

mkTaksi APP LOGO

mkTaksi LOGO-APP點子

mkTaksi APP QRCode

mkTaksi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-04-24