parking4disabled

【免費旅遊App】parking4disabled-APP點子

Celosvetový monitoring a navigátor verejných vyhradených parkovacích miest pre ľudí so zdravotným postihnutím umožňuje navigáciu k najbližšiemu alebo konkrétnemu parkovaciemu miestu. Jednoduchým odfotografovaním verejného vyhradeného parkovacieho miesta prispeješ do verejnej databázy parking4disabled, ktorá slúži všetkým, ktorí to potrebujú.

【免費旅遊App】parking4disabled-APP點子

【免費旅遊App】parking4disabled-APP點子

【免費旅遊App】parking4disabled-APP點子

【免費旅遊App】parking4disabled-APP點子

【免費旅遊App】parking4disabled-APP點子

免費玩parking4disabled APP玩免費

免費玩parking4disabled App

parking4disabled APP LOGO

parking4disabled LOGO-APP點子

parking4disabled APP QRCode

parking4disabled QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.7
App下載
免費
1970-01-012015-04-21