voorbeelddroedels

【免費拼字App】voorbeelddroedels-APP點子

Dit fotodroedelspel bestaat uit 10 droedels (volledige versie bevat 90 droedels). De foto's bevatten soms ook overbodige items. De oplossingen zijn woorden met twee , drie of vier lettergrepen. Je start op niveau 1 en je hebt 50 punten. Bij een correcte oplossing verhoogt het niveau en het aantal punten met 1. Bij een fout verlies je 1 punt. Wil je het aantal letters weten dan verlies je 2 punten. Bij elke bijkomende letter die je vraagt verlies je 3 punten. Indien er 12 u is tussen twee speelmomenten komen er 5 punten bij. Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones. Zwart scherm = laadtijd (+/- 30 sec).

【免費拼字App】voorbeelddroedels-APP點子

【免費拼字App】voorbeelddroedels-APP點子

【免費拼字App】voorbeelddroedels-APP點子

【免費拼字App】voorbeelddroedels-APP點子

免費玩voorbeelddroedels APP玩免費

免費玩voorbeelddroedels App

voorbeelddroedels APP LOGO

voorbeelddroedels LOGO-APP點子

voorbeelddroedels APP QRCode

voorbeelddroedels QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0
App下載
USD$0.0
1970-01-012015-03-10