zobaczTO

【免費生活App】zobaczTO-APP點子

"Zobacz to" to pierwsza mobilna polska aplikacja wykorzystująca technologię 3D w Augmented Reality ( rozszerzonej rzeczywistości ). Pozwala ujrzeć nowe elementy w otaczającym Cię świecie. Szukaj logo "zobacz to" w Twoim otoczeniu i poznaj możliwości aplikacji.

„Zobacz to” to również gry i zabawy z użyciem rzeczywistości

【免費生活App】zobaczTO-APP點子

rozszerzonej. Aplikacja umożliwia doskonałą zabawę poprzez zdobywanie nagród i przeżywanie przygód w świecie rzeczywistym.

„Zobacz to” jest aplikacją, tworzoną przez społeczność i dla

społeczności. Początkowa zawartość jest tworzona przez nas, ale w miarę zdobywania popularności jej treść będzie zwiększała swą zawartość dzięki użytkownikom i ich zaangażowaniu. Duża wszechstronność , ogromna

użyteczność i niebanalne możliwości jakie daje „zobacz to” są gwarancją chęci dzielenia się wiedzą, spostrzeżeniami i odczuciami przez użytkowników aplikacji.

Więcej na www.zobaczto.com.pl.

免費玩zobaczTO APP玩免費

免費玩zobaczTO App

zobaczTO APP LOGO

zobaczTO LOGO-APP點子

zobaczTO APP QRCode

zobaczTO QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11
美國 (U.S.A)iOS
App Store
2.0
App下載
免費
2013-01-252014-09-26
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
2.0
App下載
免費
2013-01-272015-04-13