สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Playแอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ที่สำคัญๆ เอาไว้ โดยที่จะมีเสียงพระท่านสวดมนต์และจะมีคำอ่านภาษาบาลีประกอบในแต่ละท่อนแอพพลิเคชั่นนี้สามขอแนะนำให้ท่านโหลดผ่าน ไว-ไฟ เนื่องจากภายในแอพฯมีเสียงของบทสวดจำนวนมาก ทำให้แอพฯมีค่อนข้างใหญ่พอสมควร *** . แอพพลิเคชั่น "สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล" ......

 

สวดมนต์พร้อมเสียง - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play你想知道過了多久,你的婚姻嗎?命理可以提供幫助。這個簡單的應用程序實現一個算法,計算你的婚姻的長度。標籤:愛情,愛計算器,情人節,週年紀念,婚禮,浪漫免費玩婚禮測試儀 APP玩免費免費玩婚禮測試儀 App婚禮測試儀 APP LOGO婚禮測試儀 APP QRCode熱門國家系統支援版本費用APP評分上แอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ที่สำคัญๆ เอาไว้ โดยที่จะมีเสียงพระ ท่านสวดมนต์และจะมีคำอ่านภาษาบาลีประกอบในแต่ละท่อน....

 

แนะนำแอพ ฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียง Off-line - YouTube你有一個美好的回憶嗎?現在嘗試猜字符 - 經典版挑戰你的朋友或的計算機試圖猜測他們的性格,但不騙他們,他們可能會注意到它!問正確的問題,以了解對手的性格特徵,並猜測誰是。可在兩種遊戲模式(“單人遊戲”和“兩個玩家藍牙”)玩得開心!免費玩猜字符 APP玩免費免費玩猜字符 App猜字符 APP LOGO2014年9月26日 - 3 分鐘 - 上傳者:Sakda Traklang แอพฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียงที่ ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ท (off-line) โหลดฟรี ใช้งาน ฟรี ตลอดชีพ For Android....

 

挑戰你的技能和你的內存猜測的天主教教會的教皇。測試自己的遊戲時間,挑戰你的朋友,在這令人上癮的遊戲啟發。小測驗:“你知道嗎?”允許你擴展你的知識和樂趣的同時,你的教育免費玩Do you know? - Popes Quiz APP玩免費免費玩Do you know? - Popes Quiz App...

 

挑戰你的技能和你的內存超過200谷歌塗鴉的猜測。測試自己的遊戲時間,挑戰你的朋友,在這令人上癮的遊戲啟發。小測驗:“你知道嗎?”允許你擴展你的知識和樂趣的同時,你的教育在這個應用程序中使用的所有商標和圖像是其各自公司的財產。免費玩Do you know? Google Doodles APP玩免費免...

 

Pet Community is the first community dedicated to those who want to share their love for pets.- Photo Gallery- Announcement Board- Event- Friendships-...

 
สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play

สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play

ขอแนะนำให้ท่านโหลดผ่าน ไว-ไฟ เนื่องจากภายในแอพฯมีเสียงของบทสวดจำนวนมาก ทำให้แอพฯมีค่อนข้างใหญ่พอสมควร *** . แอพพลิเคชั่น "สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล" ......

 
สวดมนต์พร้อมเสียง - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play

สวดมนต์พร้อมเสียง - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play

แอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ที่สำคัญๆ เอาไว้ โดยที่จะมีเสียงพระ ท่านสวดมนต์และจะมีคำอ่านภาษาบาลีประกอบในแต่ละท่อน....

 
แนะนำแอพ ฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียง Off-line - YouTube

แนะนำแอพ ฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียง Off-line - YouTube

2014年9月26日 - 3 分鐘 - 上傳者:Sakda Traklang แอพฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียงที่ ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ท (off-line) โหลดฟรี ใช้งาน ฟรี ตลอดชีพ For Android....