สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Playแอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ที่สำคัญๆ เอาไว้ โดยที่จะมีเสียงพระท่านสวดมนต์และจะมีคำอ่านภาษาบาลีประกอบในแต่ละท่อนแอพพลิเคชั่นนี้สามขอแนะนำให้ท่านโหลดผ่าน ไว-ไฟ เนื่องจากภายในแอพฯมีเสียงของบทสวดจำนวนมาก ทำให้แอพฯมีค่อนข้างใหญ่พอสมควร *** . แอพพลิเคชั่น "สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล" ......

 

สวดมนต์พร้อมเสียง - แอปพลิเคชัน Android ใน Google PlayPaint Photo Lite es la versión reducida y gratuita de Paint Photo. Podrás dibujar a mano alzada sobre un lienzo limpio, pero las funciones de fotografแอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ที่สำคัญๆ เอาไว้ โดยที่จะมีเสียงพระ ท่านสวดมนต์และจะมีคำอ่านภาษาบาลีประกอบในแต่ละท่อน....

 

แนะนำแอพ ฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียง Off-line - YouTubeClaqueta Free es una aplicación para marcar las tomas en las producciones de video. Podrás poner datos como el nombre de la producción que se realiza,2014年9月26日 - 3 分鐘 - 上傳者:Sakda Traklang แอพฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียงที่ ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ท (off-line) โหลดฟรี ใช้งาน ฟรี ตลอดชีพ For Android....

 

Plain, easiest and simplest application that combines the most used words and phrases that will help you to learn the Malay language and English easil...

 

Surprise your friends with photos of ghosts and spectres !!This is a Free Lite version, you have only 1 Ghost to see and that´s because its free. Inst...

 

Building Inner StrengthUNCONSCIOUSLY we are forming habits every moment of our lives. Some are habits of a desirable nature; some are those of a most ...

 
สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play

สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play

ขอแนะนำให้ท่านโหลดผ่าน ไว-ไฟ เนื่องจากภายในแอพฯมีเสียงของบทสวดจำนวนมาก ทำให้แอพฯมีค่อนข้างใหญ่พอสมควร *** . แอพพลิเคชั่น "สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล" ......

 
สวดมนต์พร้อมเสียง - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play

สวดมนต์พร้อมเสียง - แอปพลิเคชัน Android ใน Google Play

แอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ที่สำคัญๆ เอาไว้ โดยที่จะมีเสียงพระ ท่านสวดมนต์และจะมีคำอ่านภาษาบาลีประกอบในแต่ละท่อน....

 
แนะนำแอพ ฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียง Off-line - YouTube

แนะนำแอพ ฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียง Off-line - YouTube

2014年9月26日 - 3 分鐘 - 上傳者:Sakda Traklang แอพฯ บทสวดมนต์พร้อมเสียงที่ ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ท (off-line) โหลดฟรี ใช้งาน ฟรี ตลอดชีพ For Android....