Sudoku++ – Windows Games on Microsoft Store数独原始是一款益智小游戏,游戏中,你要将1到9这9个数字按一定规律填入每行,每列,每个小九宫格,每个数字在每行,每列,每个小九宫格只能出现一次.免費玩数独 APP玩免費免費玩数独 App数独 APP LOGO数独 APP QRCode熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期中國 ChinaSudoku++ Rate this product Write a review (optional) Give it a headline 0/55 Tell us what you think ......

 

Sudoku++-App fir Windows am Windows Store数独游戏,你将不再用寻找一张纸玩数独! 闯关模式,4个难度等级,直观的界面,所有的功能在您的指尖,这个数独的应用程序肯定是你最喜欢的。 *闯关模式 *4等级 - 容易,中等,硬,极端 *自动保存 *撤消 *实时比赛 *选定的数字突出显示,如设置中指定 *不正确的条目高亮,设置指定 *三个主题。 开发Méi iwwert Sudoku++ vu(n) Wong Sin Jin erfueren an en iwwer de Windows Store eroflueden ... A puzzle ......

 

这是一个免费的数独游戏,提供多种解题技巧共您使用,适合各类数独爱好者,特别是刚入门的玩家。除此之外友好的界面也是这个游戏的一个特点。免費玩数独 APP玩免費免費玩数独 App数独 APP LOGO数独 APP QRCode熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期中國 ChinaAndroi...

 

这是一款风靡全球的数独游戏,各平台总下载总量超过百万的益智游戏.此游戏操作简单,闯关模式,具有400个关卡.免費玩数独 APP玩免費免費玩数独 App数独 APP LOGO数独 APP QRCode熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期中國 ChinaAndroidGoogle Play...

 

数独,是一种源自18世纪末的瑞士,后在美国发展、并在日本得以发扬光大的数字谜题。 利用逻辑和推理,在其他的空格上填入1-9的数字。使1-9每个数字在每一行、每一列和每一宫中都只出现一次。 这种游戏全面考验做题者观察能力和推理能力,虽然玩法简单, 但数字排列方式却千变万化,所以不少教育者认为数独是训练...

 

数独游戏是对智慧和毅力的考验,它源自18世纪末的瑞士,后在美国发展,并在日本得以发扬光大的数字谜题.利用逻辑和推理,在其他的空格上填入1-9的数字.使1-9每个数字在每一行,每一列和每一宫中都只出现一次.这种游戏全面考验做题者观察能力和推理能力,虽然玩法简单,但数字排列方式却千变万化,所以不少教育者...

 
Sudoku++ – Windows Games on Microsoft Store

Sudoku++ – Windows Games on Microsoft Store

Sudoku++ Rate this product Write a review (optional) Give it a headline 0/55 Tell us what you think ......

 
Sudoku++-App fir Windows am Windows Store

Sudoku++-App fir Windows am Windows Store

Méi iwwert Sudoku++ vu(n) Wong Sin Jin erfueren an en iwwer de Windows Store eroflueden ... A puzzle ......